Pusat Bandar Shophouses

Bandar Baru Permyjaya, Miri, Sarawak